Misdom Consort

 
Het Misdom Consort geeft meer dan inspiratie. 
Kamermuziek nu eens niet gestreken maar geblazen. 
Op de stralende zondagmorgen van 25 oktober j.l. opende 
Marian Dikken een inspiratieochtend die de aanwezigen niet 
snel zullen vergeten. Diegenen die niet aanwezig konden zijn 
hebben heel veel gemist.Voor ons trad Jan Misdom met zijn 
consort op. Jan is naast de artistiek leider, klarinettist, 
arrangeur ook nog eens muziekjournalist. Deze kwaliteiten 
vind je dan ook terug in de unieke door hem gearrangeerde en 
door zijn consort ten gehore gebrachte stukken. Het deze 
morgen optredend consort bestond uit vijf musici: Jan Misdom 
klarinet; Margriet Nip klarinet; Gerda Geutskens bassethoorn 
en klarinet; Martin Morsman basklarinet en Iekelien 
Koopmans fagot. Een perfect afgestemd ensemble dat op een 
formidabele wijze het door Jan Misdom gearrangeerde 
programma uitvoerde. 

Het openingsstuk was het Adagio KV 411 van Mozart, 
oorspronkelijk bedoeld voor drie bassethoorns, een fagot en 
een basklarinet. Nu is een bassethoorn bepaald niet een veel 
gehoord instrument. Gelukkig voor ons beschikt Jan over een 
goed stel zeer muzikale leerlingen waarvan er een naast 
klarinet ook bassethoorn speelt en ........ geweldig! De 
twee andere door Mozart bedoelde bassethoorns waren 
vervangen door klarinetten. Een opening die je ogenblikkelijk 
deed verlangen naar meer. 
De bassethoorn is, zoals Jan dat uitdrukte, een min of meer 
intiem instrument Door de lagere stemming (een grote terts 
lager dan de A-klarinet) en nauwere boring dan de klarinet 
heeft de bassethoorn een geheel eigen klank. Karakteristieke 
passages voor de bassethoorn komen o.a. voor in Mozarts 
Zauberflöte en Requiem. 

Het tweede stuk was een speciaal arrangement van Jan 
Misdom. Hij had op bijzonder originele wijze de gedichten van 
de Amsterdamse (volks)dichter Lucebert gecombineerd met 
Hongaarse volksmuziek. Overigens wordt Lucebert, 
pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924 - 1994) 
beschouwd als de meest revolutionaire, authentieke en 
beeldende dichter van de experimentele generatie. Nu ik kan u 
zeggen dat dit arrangement naast van een grote originaliteit 
ook getuigde van een muzikale topprestatie. 

Het derde deel bestond uit een aantal stukken uit de 
Divertimenti van Mozart. De Divertimenti bestaan uit 24 delen 
die in willekeurige volgorde en aantallen gespeeld kunnen 
worden. Ook dit weer heel plezierig om naar te luisteren. 

Het vierde en tevens laatste deel was door de Zuid - 
Amerikaanse Beatriz Lockhart speciaal gecomponeerd voor 
klarinetkwartet. Vrolijke, luchtige dansjes waaruit het Zuid-
Amerikaanse temperament goed tot uiting kwam en waarbij ik 
maar met grote moeite mijn dansneigingen kon inhouden. Deze 
ochtend was voor ons naast inspirerend ook een heel fijn 
muzikaal genoegen van de eerste orde. Ik eindig met mijn 
dank uit te brengen aan het Misdom Consort voor dit 
bijzondere concert. 
Uiteraard ook dank aan de programmacommissie voor weer 
een inspirerende ochtend. Dit was een 'gouden' keuze! 
Jan Hoogakker.