1
Misdom Consort

 

Theater over Majakovski tijdens de Malevich expositie
in het Drents Museum te Assen

 

 

In het kader van de Malevich-tentoonstelling in het Drents Museum spelen theatergezelschap De Lege Ruimte uit Assen en Het Kamermuziekparadijs uit Tynaarlo de muziektheatervoorstelling ‘Ze snappen er niet dat van’ in de tentoonstellingsruimte van het museum. De voorstelling is gebaseerd op vijf gedichten van Vladimir Majakovski, een tijdgenoot van Malevich. De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 31 januari, zondag 8 februari, zaterdag 7 maart, zaterdag 14 maart en zondag 15 maart, steeds om 12.00 en 14.00 uur. De voorstelling is gratis toegankelijk voor bezoekers van de tentoonstelling.

 Geldt Kazimir Malevich als één van de grootste en meest vernieuwende Russische kunstenaars, waar het de literatuur betreft kan dat ook gezegd worden van Vladimir Majakovski (1891-1930). Beiden waren tijdgenoten en hingen het futurisme aan.

Majakovski en Malevich

Majakovski werd opgeleid aan de kunstacademie waar hij zijn ontdekker David Boerljoek, de vader van het Russische futurisme, ontmoette. Hoewel hij meer succes had als dichter dan als kunstenaar, bleef hij zijn korte leven nauw verbonden met de avant-garde kunstenaars van zijn tijd. Zijn debuut in 1913 werd geïllustreerd door de kunstenaar Vladimir Tsjekrygin. Latere gedichten en bundels kregen illustraties of omslagen van onder meer El Lissitzky, Aleksandr Rodtsjenko en Vladimir Tatlin. Zo is zijn door Lissitzky vormgegeven dichtbundel  ‘Voor de stem’ (1923) een van de hoogtepunten van het 20e eeuwse boekdesign. Daarnaast werkte de dichter langdurig samen met Aleksandr Rodtsjenko, een van de grondleggers van fotomontage. Niet alleen maakten zij samen ‘Daarover (voor haar en voor mij)’ (1923), een gedicht van Majakovski met fotomontages van Rodtsjenko, maar ook de tijdschriften ‘LEF’ en ‘Nieuw LEF’, waarvan hij de eindredacteur was.

Een ander belangrijk aspect van de veelzijdigheid van Majakovski zijn de toneelstukken die hij schreef. Een aantal hiervan werd oorspronkelijk op de planken gebracht door regisseur Vsevolod Mejerhold en kunstenaars als Malevich  werkten aan de enscenering ervan. Zijn eerste toneelstuk ‘Vladimir Majakovski. Tragedie’ ging aan het begin van zijn carrière in 1913 in première. Zijn laatste toneelstuk ‘Het badhuis’ werd kort voor zijn dood voor het eerst opgevoerd.

Op 14 april 1930 beëindigde Majakovski zijn leven.

De voorstelling

De voorstelling ‘Ze snappen er  niet dat van’ is gebaseerd op vijf gedichten van Majakovski. De gedichten zijn speels. soms neigend naar het absurdisme. En door de bijna kinderlijke beeldtaal zijn ze ook onweerstaanbaar grappig. Dat vraagt ook om een lichtvoetige voorstelling. ‘Ze snappen er niet dat van’ vertelt geen biografisch verhaal over de tragische kanten van het leven van de dichter of zijn idolate hang naar het communisme (ook nog onder Stalin), maar is een ode aan de genialiteit van zijn poëzie.

Vijf gedichten, vijf locaties. Het publiek wordt in kleine groepjes langs de vijf locaties in de tentoonstellingsruimte van het Drents Museum geleid. 

De gedichten worden voorgedragen en gespeeld door drie acteurs. De scènes worden begeleid door musici. Jan Misdom, artistiek leider van het Het Kamermuziekparadijs, bewerkte pianostukken (‘Muziek voor kinderen’, opus 65) van Sergej Prokofiev voor een houtblazersensemble.

De voorstelling is ook geschikt voor kinderen (8+).

 

De makers

 

De Lege Ruimte en Het Kamermuziekparadijs werken al jaren met elkaar samen. Dat leidde tot vier komische kameropera’s en een project rond het werk van de dichter Lucebert. De muziektheaterproductie ‘La Troupe!’ reisde deze zomer langs Drentse openluchttheaters. De voorstellingen zijn speels en lichtvoetig en worden op locatie gespeeld.

Jos Visscher, artistiek leider van De Lege Ruimte, tekent voor de regie van ‘Ze snappen er niet dat van’, Jan Misdom bewerkte de muziek van Prokofiev.

De voorstelling wordt gespeeld door Suzanne Groote, Aly Kampinga en Sonja Speelman en muzikaal begeleid door het Misdom Consort, o.l.v. Jan Misdom. Musici: Gerda Geutskens en Jan Misdom, klarinet, Carien Stuker en Denise Doek, dwarsfluit, en – afwisselend – Martin Morsman, basklarinet, en Iekelien Koopmans, fagot.

:

 

 Ze snappen er niet dat van

 

Ik loop even bij de kapper binnen en zeg heel bedaard:

“Knip mijn oren even bij, mijn waarde heer.”

’s Mans facie werd op slag één stoppelbaard

van dennennaalden en verzakte tot een peer.

“Een droogkomiek!

Een halve gare!”,

sprongen de woorden op.

Hij maar schelden, en maar blijven krijsen

En a-a-a-almaar door

klonk het gegrinnik van een kop

die uit de oploop op bleef schokken als een beurs radijsje.

 

(1913)
 

 

 

 Vladimir Majakovski.

 

 

______________________________________________________________________________________